โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

 31 ม.ค 2562    3,908 ครั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
2. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
3. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 8,146 บาท

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
1. พนักงานประจำตึก 6  อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน ประมาณ 6,900 บาท/เดือน
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน ประมาณ 6,900 บาท/เดือน
3.  พนักงานเปล 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน ประมาณ 6,900 บาท/เดือน
4. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้าง 308 บาท/วัน ประมาณ 7,105 บาท/เดือน
5.พนักงานธุรการ 2 อัตรา ค่าจ้าง 308 บาท/วัน ประมาณ 7,105 บาท/เดือน
6. พนักงานซักฟอก 1  อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน ประมาณ 6,900 บาท/เดือน

อัตราค่าจ้างไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-4272-1111ต่อ 1104
 
ประกาศรับสมัคร