โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา

 30 มิ.ย 2562    1,693 ครั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานประจำตึก 6 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
3. พนักงานเปล 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
4. พนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 308 บาท
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 374 บาท
6. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา เงินเดือน 6552 บาท
7. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 6738 บาท
8. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 6738 บาท
9. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 8146 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1-8 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-4272-1111ต่อ 1104
 
ประกาศรับสมัคร