โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 11 อัตรา

 10 พ.ค 2562    3,609 ครั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-4272-1111ต่อ 1104
 
ประกาศรับสมัคร