โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่งหลายอัตรา

 28 ต.ค 2561    2,892 ครั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานธุรการ (ชาย) 1 อัตรา ค่าจ้าง 444 บาท/วัน
2. นายช่างศิลป์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 444 บาท/วัน
3. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้าง 330 บาท/วัน
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา ค่าจ้าง 330 บาท/วัน
5. พนักงานเปล 1 อัตรา ค่าจ้าง 330 บาท/วัน
6. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา ค่าจ้าง 330 บาท/วัน
7. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา ค่าจ้าง 330 บาท/วัน
8  พนักงานทำความสะอาด ค่าจ้าง 315 บาทวัน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3724-3018 ต่อ 241 หรือ 242

ประกาศรับสมัคร