โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

 7 พ.ค 2562    3,375 ครั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-30 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
1.ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
2.ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
3.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
4.ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 13-30 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร