โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 5 พ.ค 2562    2,572 ครั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
2. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา
3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศรับสมัคร