โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

 30 พ.ค 2562    4,028 ครั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
7.ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2562 ในวันราชการ

ประกาศรับสมัคร