โรงพยาบาลสทิงพระ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา

 6 ส.ค 2562    1,414 ครั้ง

โรงพยาบาลสทิงพระ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-21 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร:  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 6-21 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร