โรงพยาบาลสทิงพระ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักโภชนาการ

 9 ส.ค 2562    2,222 ครั้ง

โรงพยาบาลสทิงพระ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-21 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักโภชนาการ 1 อัตรา เพศหญิง
อัตราเงินเดือน: 11340 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร:ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 6-21 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร