โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 37 อัตรา

 5 ก.ย 2562    3,985 ครั้ง

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-16 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือน 24000 บาท
2. พยาบาลวิชาชีพ 12 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
3. ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา เงินเดือน 8,640 บาท
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
6. พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
7. พนักงานประกอบอาหาร 3 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
8. พนักงานบริการ (คนงาน) 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
9. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
10. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
11. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
12. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
13. พนักงานพิธีสงฆ์ 3 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผลภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 4-16 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-2640-9537 ต่อ 1300-1

ประกาศรับสมัคร