โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา

 28 ธ.ค 2561    3,328 ครั้ง

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานประจำห้องยา 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
2. พนักงานบริการ (คนงาน) 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
3. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
4. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
5. พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
6. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
7. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
8. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
9. พนักงานบริการ (รับจอง) 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-2640-9537-46 ต่อ 1300-1

ประกาศรับสมัคร