โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา

 2 ธ.ค 2561    6,955 ครั้ง

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-20 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา รับสมัคร 3-14 ธันวาคม 2561
2. พนักงานเก็บเอกสารทั่วไป 1 อัตรา รับสมัคร 3-14 ธันวาคม 2561
3. พนักงานบริการ (กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์) 1 อัตรา รับสมัคร 3-20 ธันวาคม 2561
4. พนักงานบริการ (กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย เพศหญิง) 1 อัตรา รับสมัคร 3-14 ธันวาคม 2561
5. พนักงานบริการ (กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย เพศชาย)  1 อัตรา รับสมัคร 3-20 ธันวาคม 2561
6. พนักงานบริการ (กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค)  1 อัตรา รับสมัคร 3-20 ธันวาคม 2561
7. พนักงานบริการ (งานซักฟอก) 2 อัตรา รับสมัคร 3-14 ธันวาคม 2561
8. พนักงานทั่วไป (งานควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย) 1 อัตรา รับสมัคร 3-7 ธันวาคม 2561
9. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา รับสมัคร 3-7 ธันวาคม 2561

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร   ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4271-1615 ต่อ 2306

ประกาศรับสมัคร