โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยา

 13 มี.ค 2561    1,040 ครั้ง

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9032 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร