โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล

 13 ก.พ 2561    1,226 ครั้ง

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร