โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา

 2 มิ.ย 2562    717 ครั้ง

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: วิศวกรโยธา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 50 ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-5568-2030 ต่อ 1305

ประกาศรับสมัคร