โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา

 15 พ.ค 2561    6,362 ครั้ง

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-5568-2030-42 ต่อ 1305

ประกาศรับสมัคร