โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

 9 ม.ค 2562    8,605 ครั้ง

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
3. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
4. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน: 13,800 บาท
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน: 19,500 บาท

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 50 ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-5568-2030 ต่อ 1305

ประกาศรับสมัคร