โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 51 อัตรา

 1 ส.ค 2562    10,424 ครั้ง

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายคาบ) 20 อัตรา
2. พนักงานเปล (เพศชาย) (รายคาบ) 17 อัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 3 อัตรา
4. นักวิชาการสาธารณสุข (เพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
5. นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
6. นักวิชาการสาธารณสุข (เพศหญิง) จํานวน 1 อัตรา
7. นายช่างเทคนิค (โยธา) จํานวน 1 อัตรา
8. พนักงานบริการ จํานวน 1 อัตรา
9. พนักงานซักฟอก จํานวน 1 อัตรา
10. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จํานวน 1 อัตรา
11. พนักงานบริการ (ทําความสะอาด) จํานวน 2 อัตรา
12. พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมธรรมสารสุธี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร