โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 13 ก.ย 2561    3,686 ครั้ง

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาพาณิชยการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร