โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

 11 ก.พ 2562    1,916 ครั้ง

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค(ด้านอุปกรณ์การแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ า สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร