โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

 13 มี.ค 2562    2,321 ครั้ง

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ภาษาวรรณคดี จิตวิทยา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์  02-5287800 ต่อ 57830

ประกาศรับสมัคร