โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา

 14 ก.ย 2561    8,685 ครั้ง

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 20 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า

2. พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 2 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า

3. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน.ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์  02-5287800 ต่อ 57830

ประกาศรับสมัคร