โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา

 30 ธ.ค 2561    4,151 ครั้ง

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ 11 อัตรา
3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยพยาบาล 8 อัตรา
6. ช่างกายอุปกรณ์ 1 อัตรา
7. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) 2 อัตรา
9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) 1 อัตรา
10. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
11. พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา
12. พนักงานบริการ (การพยาบาล) 2 อัตรา
13. พนักงานบริการ (กายภาพบำบัด) 1 อัตรา
14. พนักงานประจำตึก 1 อัตรา
15. พนักงานเปล 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจจะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร