โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 1 พ.ย 2561    2,938 ครั้ง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน สอบถาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 5 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 6545

ประกาศรับสมัคร