โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 29 ธ.ค 2561    3,115 ครั้ง

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-16 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 480 บาท/วันทำการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสถิติสาธารณสุข สาขาวิชาชีวสถิติ หรือสาขาวิชาสถิติประยุกต์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารนวมินทรราชประชาภักดี ชั้น 6 โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 9-16 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร