โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

 5 ม.ค 2562    3,142 ครั้ง

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 480 บาท/วันทำการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารนวมินทรราชประชาภักดี ชั้น 6 โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร