โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 65 อัตรา++

 1 เม.ย 2562    12,384 ครั้ง

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 65 อัตรา++ ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักโภชนาการ 1 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ 32 อัตรา
3. ผู้ช่วยพยาบาล 6 อัตรา
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12 อัตรา
5. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
7. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 1 อัตรา
8. พนักงานบริการ (พนักงานทั่วไป) ชาย 3 อัตรา
9. พนักงานบริการ (คนสวน) 1 อัตรา
10. พนักงานประกอบอาหาร1 อัตรา
11. พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) 5 อัตรา
12. พนักงานธุรการ เพื่อขึ้นบัญชี
13. พนักงานพิมพ์  เพื่อขึ้นบัญชี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2562 ในเวลาราชการ โทร 0-4351-8200 ต่อ 7659,7669

ประกาศรับสมัคร