โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา

 10 ก.ค 2561    3,497 ครั้ง

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-20 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,230 บาทเมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน จะได้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ 11,760 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ramanhospital.net คลิ๊กเข้าไปในระบบสมัครงานออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมชำระค่าสมัคร 100 บาท ในวันสอบปฏิบัติ และสามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10-20 กรกฎาคม 2561 หมายเหตุ : วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รับสมัครถึงเวลา 12.00 น. เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร