โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย)

 13 มี.ค 2562    1,533 ครั้ง

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 7,800 บาท เมื่อผ่านการประเมิน 3 เดือน จะปรับอัตราเงินเดือน 8,200 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมรายได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่สูงกว่า (ปวส.)
 - ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 - กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
 - ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
หมายเหตุ : หากมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ramanhospital.net คลิ๊กเข้าไปในระบบสมัครงานออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมชำระค่าสมัคร 100 บาท ในวันสอบปฏิบัติ และสามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12-20 มีนาคม 2562 หมายเหตุ : วันที่ 20 มีนาคม 2562 รับสมัครถึงเวลา 12.00 น. เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร