โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำสวน

 11 ต.ค 2561    2,161 ครั้ง

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำสวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานทำสวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 9,032 บาท เมื่อผ่านการประเมิน 3 เดือน จะปรับอัตราเงินเดือน 9,530 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมรายได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
- มีใจรักในการท าสวน
- มีความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 - กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด ๘
- กรณีเพศชายต้องตรวจสารเสพติด
- ไม่เป็นผู้สูบบุหรี
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ด้านการท าสวน ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และขยะรีไซเคิล จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ramanhospital.net คลิ๊กเข้าไปในระบบสมัครงานออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมชำระค่าสมัคร 100 บาท ในวันสอบปฏิบัติ และสามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2561 หมายเหตุ : วันที่ 23 ตุลาคม 2561 รับสมัครถึงเวลา 12.00 น. เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร