โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา

 13 ก.ย 2561    3,512 ครั้ง

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-20 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 6,552 บาท เมื่อผ่านการประเมิน 3 เดือน จะปรับอัตราเงินเดือน 6,905 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมรายได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
 - กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด43 หรือ สด 8
- กรณีเพศชายต้องตรวจสารเสพติด
- ไม่เป็นผู้สูบบุหรี
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
หมายเหตุ: หากมีความสามารถในการจัดทำแบบแพลน, BOQ, TOR และสามารถใช้ โปรแกรม skethup หรือ 3Dmax จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ramanhospital.net คลิ๊กเข้าไปในระบบสมัครงานออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมชำระค่าสมัคร 100 บาท ในวันสอบปฏิบัติ และสามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13-20 กันยายน 2561 หมายเหตุ : วันที่ 20 กันยายน 2561 รับสมัครถึงเวลา 12.00 น. เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร