โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเเพทย์เเผนไทย

 3 พ.ย 2561    1,682 ครั้ง

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเเพทย์เเผนไทย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยเเพทย์เเผนไทย 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน จะได้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
-มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
- ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือประเภทการนวดไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยหรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ
- กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด 8
- กรณีเพศชายต้องตรวจสารเสพติด
- ไม่เป็นผู้สูบบุหรี
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ramanhospital.net คลิ๊กเข้าไปในระบบสมัครงานออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมชำระค่าสมัคร 100 บาท ในวันสอบปฏิบัติ และสามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 หมายเหตุ : วันที่ 11พฤศจิกายน 2561 รับสมัครถึงเวลา 12.00 น. เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร