โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

 1 พ.ย 2561    2,536 ครั้ง

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,660 บาท เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน จะได้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อบกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
- ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด 8
- กรณีเพศชายต้องตรวจสารเสพติด
- ไม่เป็นผู้สูบบุหรี
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ramanhospital.net คลิ๊กเข้าไปในระบบสมัครงานออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมชำระค่าสมัคร 100 บาท ในวันสอบปฏิบัติ และสามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 หมายเหตุ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รับสมัครถึงเวลา 12.00 น. เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร