โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างก่อสร้าง

 10 พ.ค 2562    865 ครั้ง

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างก่อสร้าง 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,146 บาท เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน จะได้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,596 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
 - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 - กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด 8
- หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
 - หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ramanhospital.net คลิ๊กเข้าไปในระบบสมัครงานออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมชำระค่าสมัคร 100 บาท ในวันสอบปฏิบัติ และสามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2562 หมายเหตุ : วันที่  15 พฤษภาคม 2562 รับสมัครถึงเวลา 12.00 น. เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร