โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 5 มี.ค 2562    2,033 ครั้ง

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-18 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รับประศาสนศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 11-18 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร