โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 7 ส.ค 2562    1,885 ครั้ง

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร