โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 92 อัตรา

 16 พ.ค 2561    15,270 ครั้ง

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 92 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พยาบาลวิชาชีพ 20 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท (ป.ตรีสาขาพยาบาล/มีใบประกอบ)
2. นักวิชาการสาธารณสุข 50อัตรา เงินเดือน 15960 บาท (ป.ตรีสาขาพยาบาล)
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท (ปวส.การเงิน การบัญชี การเงินและบัญชี)
4. เจ้าพนักงานธุรการ 12 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท (ปวส.ทุกสาขา)
5. เจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท (ปวส.ทุกสาขา)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร