โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

 4 เม.ย 2562    6,347 ครั้ง

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร