โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 117 อัตรา

 11 ต.ค 2561    10,897 ครั้ง

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 117 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พยาบาลวิชาชีพ 40 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
2. เภสัชกร 4 อัตรา เงินเดือน 16,920 -19,680 บาท
3. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
5. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
8. เจ้าพนักงานธุรการ 11 อัตรา  เงินเดือน 10,200 บาท
9. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
10. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
11. นายช่างเทคนิค 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
12. ช่างทันตกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
13. พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
14. พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
15. พนักงานประกอบอาหาร 5 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
16. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
17. พนักงานบริการ 14 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
18. กู้ชีพ 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
19. พนักงานเปล 10 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร