โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา

 30 ส.ค 2562    14,909 ครั้ง

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือน 20540 บาท ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
3. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
5. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี (กรุงเทพ)
6. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
7. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
8. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
9. ช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
10. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี (กรุงเทพ),โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
11. ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี (กรุงเทพ),โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
12. พนักงานช่วยการพยาบาล 5 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี (กรุงเทพ),โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร