โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

 6 พ.ค 2562    3,627 ครั้ง

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
1. นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา (ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ + มีใบประกอบ)
2. พนักงานประจำห้องทดลอง 3 อัตรา (วุฒิม.3-ม.6)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร