โรงพยาบาลรัตภูมิ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา

 9 ส.ค 2562    3,492 ครั้ง

โรงพยาบาลรัตภูมิ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มการพยาบาล) 3 อัตรา
2. พนักงานเปล 1 อัตรา
3. พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) 1 อัตรา
4. พนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร