โรงพยาบาลรัตภูมิ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

 6 ก.ค 2562    6,972 ครั้ง

โรงพยาบาลรัตภูมิ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
2. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร