โรงพยาบาลระโนด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 29 พ.ย 2561    3,527 ครั้ง

โรงพยาบาลระโนด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 1อัตรา
อัตราเงินเดือน:
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือวุฒิสูงกว่า สาขาการจัดการ สาขาบริหารธรุกิจ หรือสาขาทางบริหารธุรกิจ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร