โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

 5 เม.ย 2562    3,458 ครั้ง

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท
2. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท
3. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท ปริญญาตรี ในทุกสาขา
4. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,956 บาท
5. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,572 บาท
6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,572 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร