โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

 31 ต.ค 2561    2,845 ครั้ง

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท (ปริญญาตรี/มีใบประกอบ)
2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิม.3-ม.6)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร