โรงพยาบาลยะหริ่ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

 11 มี.ค 2562    4,396 ครั้ง

โรงพยาบาลยะหริ่ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร