โรงพยาบาลยะหริ่ง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

 30 ต.ค 2561    7,138 ครั้ง

โรงพยาบาลยะหริ่ง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3. พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา
4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร