โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา

 11 มิ.ย 2562    8,089 ครั้ง

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7324-4711-7 ต่อ 189, 251

ประกาศรับสมัคร