โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

 9 พ.ค 2562    2,919 ครั้ง

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6740 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปวส. สาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7324-4711-7 ต่อ 189, 251

ประกาศรับสมัคร